TrädgårdsskötselBlomfat mm

Jag hjälper dej med sådant du själv inte vill – kan – hinner eller orkar med.
Det kan gälla skötseln av hela trädgården eller enstaka uppgifter.

Några exempel på uppdrag jag kan utföra:

  • Gräsmatteklippning

  • Ogräsrensning

  • Plantering friland/ urnor - lådor

  • Häckklippning

  • Lövkrattning /lövblsning

  • Borttransport av trädgårdsavfall

  • Snöröjning - halkbekämpning