Allfix

Ja, och vad är då allfix för typ av uppgifter? Det bästa svaret är nog att
det är du som kund som bestämmer det.
Mitt syfte med rubriken är att klargöra att jag gärna utför sysslor som inte
har någon direkt koppling till trädgårdsarbete.

Är jag på plats för att arbeta i din trädgård kan det ju finnas något annat
som man kan passa på och få hjälp med.

Några exempel på allfix-uppdrag jag haft.

  • Högtryckstvättning

  • Bortforsling av skräp

  • Garageröjning

  • Enklare målningsuppdrag