Beskärning

 Varför beskär vi buskar och träd?

För att hitta svar på denna fråga och bättre förstå ur viktig beskärning är kan man dela upp

beskärningsuppdragen i två huvudgrupper.

1. Uppbyggnadsbeskärning

Unga buskar behöver ofta beskäras för att förgrena sig väl och bli vackra.
Unga träd kan kan behöva korrigeras för att undvika framtida problem.

2. Underhållsbeskärning

Syftar till att hålla såväl buskar som träd vitala.

Prydnadsbuskar och bärbuskar gallras regelbundet för att de skall bibehålla riklig blomning och bärskörd.

I träd tar man bort dött och skadat material. Man korrigerar felriktade grenar och i vissa fall kan det vara aktuellt att glesa ur en alltför tät krona.

Rätt tid för beskärning!

På vårvintern kan man beskära äpple- och päronträd samt många av våra prydnads- och bärbuskar.

Under JAS-perioden kan man beskära det stora flertalet av träd och buskar.